Solar cookers voor vluchtelingen in Tsjaad


Het project dat je steunt - Solar cookers voor vluchtelingen in Tsjaad

Project image 1

Land: Tsjaad
Referentienummer: GS 1609
Certificering standaard: Gold Standard

Door de oorlog in Darfoer zijn er in de afgelopen jaren meer dan 200.000 Soedanezen gevlucht naar het buurland Tsjaad, een van de allerarmste landen ter wereld. Het Solar Cooking Project dat je steunt via FlyGRN is opgezet om deze vluchtelingen te laten koken op zonne-energie.

Sinds de start van het project in 2005 zijn 50.000 gezinnen in de vluchtelingenkampen en de omliggende dorpen uitgerust met solar cookers, waarop zij eten en water kunnen koken. Door de overvloed aan zon in Tsjaad kan de solar cooker 330 dagen per jaar worden gebruikt. Hierdoor vormen de solar cookers een goed alternatief voor het koken op brandhout.

Dankzij dit project krijgen tienduizenden vluchtelingen de kans om hun leven enorm te verbeteren. Voorheen liepen vrouwen en kinderen het risico om aangevallen te worden tijdens hun zoektocht naar brandhout buiten de vluchtelingenkampen. Nu ze geen hout meer hoeven te sprokkelen om op te koken, lopen ze dit gevaar niet meer. Daarnaast wordt hun gezondheidstoestand aanzienlijk verbeterd, omdat er geen rook vrijkomt bij het koken op de solar cookers.

Meer over het CO2-compensatieproject

Fair Climate Fund logo

De solar cookers zijn gemaakt van karton en aluminiumfolie met een stevige weersbestendige coating. Ze worden gebruikt om water te verwarmen en maaltijden te koken. Aangezien vrouwen een uitvoerbare rol krijgen in dit project wordt hun positie aanzienlijk versterkt. Daarnaast verdwijnt de noodzaak om brandhout te verzamelen, waardoor vrouwen meer tijd hebben om ander werk te doen én kinderen tijd hebben om naar school te gaan.

We werken voor dit project samen met de Nederlandse organisatie Fair Climate Fund (FCF).

Voordelen van het Solar Cooking Project:

Sinds de start in 2012 heeft het project in Tsjaad al een grote positieve bijdrage kunnen leveren. In totaal zijn er 21.000 solar cookers uitgedeeld, waarmee 35.000 mensen zijn bereikt. Dit heeft gezorgd voor een reductie van 40.000 ton CO2 en een besparing van 31.000 ton hout! Met onze CO2-compensaties hopen we nog veel meer positieve impact te kunnen bereiken voor de vluchtelingen in Tsjaad.

  • Gezondere leefomstandigheden: door te koken met solar cookers worden mensen niet meer ziek van rookdampen en is er minder risico op brand
  • Women empowerment: vrouwen hebben een uitvoerende rol waardoor hun positie wordt versterkt
  • Betere veiligheid: vrouwen en kinderen lopen minder risicoomdat zij geen hout meer hoeven te sprokkelen buiten het kamp
  • Onderwijs: voor de kinderen blijft er tijd over om naar school te gaan in plaats van hout te zoeken
  • Minder ontbossing: er vindt minder houtkap plaats, omdat er minder op hout wordt gekookt
  • Gebruik van schone energie : er wordt dankzij het project gemiddeld 20.000 ton CO2 bespaard per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van meer dan 10.000 retourtjes naar New York City of 50.000 retourtjes Barcelona!

Gold Standard gecertificeerd

Het solar cooking project in Tsjaad is Gold Standard gecertificeerd. Gold Standard is een initiatief van het WWF in samenwerking met andere internationale ngo’s. Aan de hand van de Gold Standard-certificeringen wordt gecontroleerd of klimaatcompensatieprogramma’s daadwerkelijk zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, of er lokale organisaties bij betrokken zijn en of de bijdrage aan duurzame ontwikkelingen transparant is.

Ondersteunde Sustainable Development Goals (SDGs):

Ondersteunde Sustainable Development Goals door het Solar Cooking Project in Tsjaad

Bewijzen van dat credits afgeschreven zijn uit het register:


Wat is de grootte van 1 ton CO2?

Artiest Alfio Bonanno en architect Christophe Cornubert bouwden een voorbeeld hoe 1 ton CO2 eruit ziet, het gemiddelde wat een persoon in één maand uitstoot aan CO2-equivalent. Beelden werden op de kubus geprojecteerd en hij dreef op een water in Kopenhagen tijdens de klimaatconventie. Beelden dankzij Marcus Fairs - Dezeen, Treehugger & Carbon Visuals


one metric ton of CO2 visualized

Heb je recent een andere vlucht / treinreis of auto trip gemaakt?

Meer CO2 compenseren