Onze Missie en ‘Massive Transformative Purpose’

The globe

Klimaatverandering is een probleem dat wereldwijd aangepakt dient te worden. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, zal onder andere de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De reis- en luchtvaartbranche hebben een groot aandeel in deze vervuilende uitstoot. Daar wil FlyGRN iets aan veranderen.

Onze missie is om de CO2-uitstoot van de reis- en luchtvaartbranche sneller te laten afnemen. Dit is natuurlijk vrij veelomvattend. Daarom noemen we onze missie ook wel een Massive Transformative Purpose (MTP), een soort hoger doel dat als een rode draad door FlyGRN loopt.

Het probleem: toename CO2-uitstoot door luchtvaart

De cijfers over de uitstoot van vluchten liegen er niet om. De emissies van de luchtvaart beslaan drie procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en meer dan twee procent van de wereldwijde uitstoot. Als je de luchtvaart wereldwijd zou zien als één land, zou het in de top 10 van vervuilers staan.

De uitstoot van broeikasgassen uit de luchtvaart groeit gestaag. Sinds 1990 is de CO2-uitstoot van de internationale luchtvaart met ongeveer 83 procent toegenomen. En dit percentage blijft groeien. Er wordt namelijk geschat dat de hoeveelheid vliegreizigers de komende 20 jaar minstens zal verdubbelen.

De ontwikkelingen in de huidige vliegtechnologie lijken echter niet zo snel te gaan als de groei van de internationale luchtvaart. Mogelijke significante verbeteringen (zoals op het gebied van brandstofefficiëntie) volgen alleen als er bijvoorbeeld volledig nieuwe vliegtuigontwerpen en vliegsystemen worden ontwikkeld.

Het moge duidelijk zijn: om de afspraken uit het Klimaatakkoord te halen en de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 graden te houden, moeten we ons energieverbruik en onze uitstoot verminderen. Daar hoort ook een vermindering in aantal vluchten bij.

Als je op reis gaat, zorgt niet alleen je vlucht voor een uitstoot van vervuilende broeikasgassen. Ook hotels, je dagelijkse consumptie op de bestemming en lokaal transport dragen bij aan de totale uitstoot van CO2. Zo wordt geschat dat de toeristische sector verantwoordelijk is voor ongeveer 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Onze oplossing voor groener reizen: DAS-framework

Helaas is het (nog) niet mogelijk om zonder enige impact te reizen en de CO2-uitstoot op reis volledig terug te brengen naar nul. Maar het is wél mogelijk om de CO2-uitstoot op reis gedeeltelijk te verminderen.

Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Daarvoor introduceren we ons DAS-framework. Dit framework bestaat uit Decrease, Awareness & Substitution.Decrease

De D staat voor Decrease. Daarmee doelen we allereerst op een daling van de CO2-uitstoot door vliegen. Hoewel verwacht wordt dat het nog tientallen jaren zal duren voordat het mogelijk is om volledig koolstofarm te vliegen, is er al wel een tijdelijke oplossing om de CO2-uitstoot van vliegreizen te verminderen: CO2-compensatie. De effectiviteit van CO2-compensatie staat nog weleens ter discussie, maar in onze ogen is het beter om iets te doen, dan om niets te doen.

Want wat als 50 procent van de CO2-uitstoot van alle vluchten automatisch gecompenseerd wordt, bijvoorbeeld door bomen te planten of door fossiele energie te vervangen door zonne-energie? Dit zou zorgen voor een daling in de CO2-uitstoot van één procent. Gezien het groeiende aantal vliegreizen zou er bovendien zelfs een grotere daling gerealiseerd kunnen worden. En dat is precies wat FlyGRN wil bereiken.


Helaas is het aantal vliegtuigpassagiers dat hun vlucht compenseert erg laag: nog niet één procent van de reizigers kiest voor CO2-compensatie. Daarom compenseren we jouw vlucht automatisch als je een vliegticket boekt via FlyGRN. Deze compensatie betalen we met de fee die we ontvangen van onze partners als we jou als nieuwe klant bij hen aandragen.

Dat betekent dus minder winst voor ons, maar wél een behaalde winst in de reductie van CO2-uitstoot. Met de fees die wij ontvangen, kunnen we soms tot wel 100 procent van de CO2-uitstoot van een vlucht compenseren.

Als we naar de wereldwijde CO2-uitstoot kijken, wordt het overigens duidelijk dat er in andere sectoren wellicht nog sneller winst te behalen valt. Zo wordt een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld veroorzaakt door de verbranding van kolen. Daarnaast wordt ongeveer twaalf procent van de wereldwijde broeikasgassen veroorzaakt door ontbossing. In deze sectoren zou een daling in CO2-uitstoot eenvoudiger te behalen én goedkoper zijn dan in de luchtvaart.

Niet meer vliegen is natuurlijk de beste manier om de CO2-uitstoot in de reis- en luchtvaartbranche te verminderen. Daarom staat de D van Decrease ook voor een daling in het aantal vluchten. En dit proberen we te bereiken door Awareness en Substitution.


Awareness

Het is logisch dat niet iedereen weet wat een ton CO2 precies inhoudt; de meeste mensen hebben tenslotte geen Natuurkunde of Biologie gestudeerd. Maar de meeste mensen weten wel dat vliegen een grote hoeveelheid broeikasgassen uitstoot. Dit bracht ons op het idee om de hoeveelheid uitstoot visueel te weergeven als je naar vluchten zoekt via onze site. Daarbij tonen we ook het percentage CO2 dat we gratis kunnen compenseren als je via ons een vlucht boekt. Deze compensatie betalen we dus van de fee die we ontvangen van onze partners na het boeken van de vlucht.


Je kunt ook onze CO2-calculator gebruiken om te checken waaraan de hoeveelheid CO2 gelijkstaat. Vul je vertrekplaats en bestemming in en de calculator laat zien hoeveel wasbeurten en hoeveel dagen televisie je kunt kijken voor die hoeveelheid CO2. Door deze visuele tools hopen we awareness te creëren over de impact die vliegen op het milieu heeft.


Substitution

Het aspect Substitution komt binnen FlyGRN op verschillende manieren terug. Allereerst doordat we alternatieve reismethoden aanbieden. Zo promoten we het boeken van treinreizen: wanneer er gezocht wordt naar een vlucht van Amsterdam naar Londen, wordt er ook een database met treinverbindingen doorzocht. Aan de hand daarvan geven we deze treinroute als suggestie voor een alternatieve reismethode.

uploads/media/alternative-route5b5f226672d52.png

Verder dient FlyGRN als vervanging voor de huidige grote vergelijkingssites die vluchten niet compenseren. Daarbij bieden we hotels aan via FlyGRN Hotels en autoverhuur via FlyGRN Car Rentals. Voor iedere 100 euro die wordt uitgegeven aan een hotelboeking of autoverhuur planten wij een boom via Treeplanters.net.

Tot slot proberen we mensen bewust te maken van andere mogelijke substituties in het dagelijks leven, zoals door minder vlees te eten of door over te schakelen naar groene stroom. In Nederland is er bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid tussen energieleveranciers die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen produceren en verkopen, of hiervoor vervuilende fossiele brandstof gebruiken. Als ieder huishouden over zou schakelen naar elektriciteit van een duurzame leverancier, dan zou dit ook een aanzienlijk effect hebben op de vermindering van broeikasgassen.


Wat jij en anderen kunnen doen

Dit kunnen luchtvaartmaatschappijen doen

Er zijn twee mogelijkheden voor luchtvaartmaatschappijen om groener te vliegen: enerzijds door hybride of elektrisch te vliegen en anderzijds door biobrandstoffen te gebruiken. Op het gebied van elektrisch en hybride vliegen zijn er al enkele plannen gemaakt. Zo zijn er al tweepersoons elektrische vliegtuigen op de markt en bestaan er plannen om een klein aantal passagiersvliegtuigen in te zetten vóór 2030. Maar helaas is het nog niet duidelijk hoe concreet deze plannen zijn.

Overstappen op biobrandstoffen is een van de andere belangrijkste stappen die luchtvaartmaatschappijen kunnen zetten. KLM heeft dit al op kleine schaal gedaan. Sommige Nederlandse nieuwsartikelen stellen dat de emissies met 80 procent zouden afnemen als luchtvaartmaatschappijen over zouden stappen op biobrandstoffen. Deze afname is natuurlijk wel afhankelijk van de bron waarvan de biobrandstof afkomstig is. Daarbij is het ook belangrijk dat deze biobrandstoffen niet concurreren met voedselproductie. Toch lijkt dit een realistische manier om een afname in uitstoot te realiseren.

Dit kunnen overheden doen

De internationale luchtvaart is niet opgenomen in het Klimaatakkoord en er is pas recentelijk een belasting op vliegtickets gekomen (de zogeheten Vliegtaks). Er wordt echter nog geen belasting betaald over vliegtuigbrandstof. Een andere optie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is door een belasting te heffen op koolstofdioxide. Zo wordt deze brandstof voor alle industrieën en sectoren minder aantrekkelijk gemaakt.

Europese overheden zouden verder ook de kwaliteit van het spoorwegnetwerk kunnen optimaliseren door snellere en betere spoorverbindingen aan te leggen. Daardoor zou reizen met de trein een goed alternatief vormen voor het maken van korte vliegreizen.

Dit kunnen bedrijven doen

Er zijn meerdere artikelen geschreven over hoe bedrijven broeikasgassen kunnen verminderen. Ook zijn er tools beschikbaar waarmee de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven gemeten en gerapporteerd kunnen worden.

Met het oog op vliegen, adviseren we om het DAS-framework ook binnen bedrijven toe te passen. Denk dus aan een verlaging of compensatie van CO2-uitstoot uit gemaakte vluchten, maar ook aan daadwerkelijk minder vliegen. Ook kunnen Awareness en Substitution binnen bedrijven helpen bij een vermindering van CO2-uitstoot.

Dit kun jij doen als individu

  1. Decrease: er liggen verschillende kansen om je persoonlijke uitstoot te verminderen. Denk aan duurzame aanpassingen op het gebied van voeding, reizen, het kopen van spullen en je huishouden.
  2. Awareness: je dient je bewust te worden én te blijven van de hoeveelheid koolstof die al je activiteiten uitstoten. Alle keuzes die je in het dagelijks leven maakt, dragen bij aan je totale ecologische voetafdruk. Via deze link kun je een grove schatting maken van jouw ecologische voetafdruk.
  3. Substitution: denk aan alle stappen die je kunt zetten om jouw uitstoot te verminderen. Ben je bijvoorbeeld al overgestapt naar een leverancier met duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen? Of kun je de trein nemen in plaats de auto of het vliegtuig?

Al het bovenstaande geeft richting aan ons MTP, het 'hogere doel' van FlyGRN. Zo hopen we de afname van CO2-uitstoot in de reis- en vliegbranche te kunnen versnellen!