Bereken CO2-uitstoot & compenseer

Bereken de CO2 van jouw vlucht en compenseer direct met schone kooktoestellen in TsjaadFoto op achtergrond is ter illustratie, echte foto's van het project vind je onderaan de pagina.

1,- ton CO2 staat gelijk aan ongeveer


1429 wasjes

490 douchebeurten van 10 min.

521 dagen TV kijken

10% van het jaarverbruik van een NL persoon

Wat is de grootte van 1 ton CO2?

Artiest Alfio Bonanno en architect Christophe Cornubert bouwden een voorbeeld hoe 1 ton CO2 eruit ziet, het gemiddelde wat een persoon in één maand uitstoot aan CO2-equivalent. Beelden werden op de kubus geprojecteerd en hij dreef op een water in Kopenhagen tijdens de klimaatconventie. Beelden dankzij Marcus Fairs - Dezeen, Treehugger & Carbon Visuals


one metric ton of CO2 visualized

Veelgestelde vragen over CO2-compensatie

Helaas valt de luchtvaart op dit moment buiten het klimaatakkoord. Op dit moment draagt de luchtvaart bij aan ruim twee procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Aangezien het aantal luchtvaartpassagiers waarschijnlijk verdubbelt in twintig jaar tijd en nieuwe ontwikkelingen in vliegtuigtechnologieën niet snel genoeg gaan, is de verwachting dat deze uitstoot toeneemt. Met jouw vlucht stoot je CO2 uit. Er is een mogelijkheid om die CO2 op te heffen, namelijk door je CO2 te compenseren.

Op dit moment is het dan in onze ogen ook de beste manieren om iets te doen aan de uitstoot van jouw vlucht. Natuurlijk kijken wij uit naar elektrische vliegtuigen en het gebruik van biobrandstoffen, maar het gebruik daarvan laat nog even op zich wachten en klimaatdoelen dienen snel gehaald te worden. Daar kun jij ook jouw steentje aan bijdragen.

CO2 compensatie gebeurt middels CO2-compensatieprojecten die via bepaalde programma’s gereguleerd worden (ook wel carbon offset schemes). Deze CO2-compensatieprojecten bestaan bijvoorbeeld uit zonnepaneel projecten die kolencentrales vervangen of bijvoorbeeld bossen die geplant worden in ontboste gebieden. Door te investeren in deze projecten wordt een bepaalde hoeveelheid CO2 bespaard. Door te investeren in zo een CO2-compensatieproject bespaar je dus CO2 en kun je met deze besparing de uitstoot van een andere CO2-intensieve activiteit zoals vliegen compenseren.
Daarvoor hebben we emissiefactoren opgesteld die grotendeels opgesteld zijn door de Britse overheid. Meer erover lees je op deze pagina.
Een voorbeeld van zo een online certificaat vind je hier: voorbeeld certificaat.
Zeker! Stuur een mail naar info [apenstaart] flygrn [punt] com. Wij helpen je graag bij het compenseren van de uitstoot van jouw zakelijke impact.
Dat is zeker mogelijk. We hebben hier alleen nog geen calculator voor. Bereken op deze site meteen de emissies van je treinreis, autorit, etc. Vervolgens kun je deze hoeveelheid compenseren door de hoeveelheid in te voeren op de CO2-compensatiepagina onder de vlucht emissiecalculator.
Dit kun je berekenen op onze CO2-calculator. 1 ton CO2 staat ongeveer gelijk aan een retourtje Amsterdam - Caïro.

Het project dat je steunt - Solar cookers voor vluchtelingen in Tsjaad

Project image 1

Land: Tsjaad
Referentienummer: GS 1609
Certificering standaard: Gold Standard

Door de oorlog in Darfoer zijn er in de afgelopen jaren meer dan 200.000 Soedanezen gevlucht naar het buurland Tsjaad, een van de allerarmste landen ter wereld. Het Solar Cooking Project dat je steunt via FlyGRN is opgezet om deze vluchtelingen te laten koken op zonne-energie.

Sinds de start van het project in 2005 zijn 50.000 gezinnen in de vluchtelingenkampen en de omliggende dorpen uitgerust met solar cookers, waarop zij eten en water kunnen koken. Door de overvloed aan zon in Tsjaad kan de solar cooker 330 dagen per jaar worden gebruikt. Hierdoor vormen de solar cookers een goed alternatief voor het koken op brandhout.

Dankzij dit project krijgen tienduizenden vluchtelingen de kans om hun leven enorm te verbeteren. Voorheen liepen vrouwen en kinderen het risico om aangevallen te worden tijdens hun zoektocht naar brandhout buiten de vluchtelingenkampen. Nu ze geen hout meer hoeven te sprokkelen om op te koken, lopen ze dit gevaar niet meer. Daarnaast wordt hun gezondheidstoestand aanzienlijk verbeterd, omdat er geen rook vrijkomt bij het koken op de solar cookers.

Meer over het CO2-compensatieproject

Fair Climate Fund logo

De solar cookers zijn gemaakt van karton en aluminiumfolie met een stevige weersbestendige coating. Ze worden gebruikt om water te verwarmen en maaltijden te koken. Aangezien vrouwen een uitvoerbare rol krijgen in dit project wordt hun positie aanzienlijk versterkt. Daarnaast verdwijnt de noodzaak om brandhout te verzamelen, waardoor vrouwen meer tijd hebben om ander werk te doen én kinderen tijd hebben om naar school te gaan.

We werken voor dit project samen met de Nederlandse organisatie Fair Climate Fund (FCF).

Voordelen van het Solar Cooking Project:

Sinds de start in 2012 heeft het project in Tsjaad al een grote positieve bijdrage kunnen leveren. In totaal zijn er 21.000 solar cookers uitgedeeld, waarmee 35.000 mensen zijn bereikt. Dit heeft gezorgd voor een reductie van 40.000 ton CO2 en een besparing van 31.000 ton hout! Met onze CO2-compensaties hopen we nog veel meer positieve impact te kunnen bereiken voor de vluchtelingen in Tsjaad.

  • Gezondere leefomstandigheden: door te koken met solar cookers worden mensen niet meer ziek van rookdampen en is er minder risico op brand
  • Women empowerment: vrouwen hebben een uitvoerende rol waardoor hun positie wordt versterkt
  • Betere veiligheid: vrouwen en kinderen lopen minder risicoomdat zij geen hout meer hoeven te sprokkelen buiten het kamp
  • Onderwijs: voor de kinderen blijft er tijd over om naar school te gaan in plaats van hout te zoeken
  • Minder ontbossing: er vindt minder houtkap plaats, omdat er minder op hout wordt gekookt
  • Gebruik van schone energie : er wordt dankzij het project gemiddeld 20.000 ton CO2 bespaard per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van meer dan 10.000 retourtjes naar New York City of 50.000 retourtjes Barcelona!

Gold Standard gecertificeerd

Het solar cooking project in Tsjaad is Gold Standard gecertificeerd. Gold Standard is een initiatief van het WWF in samenwerking met andere internationale ngo’s. Aan de hand van de Gold Standard-certificeringen wordt gecontroleerd of klimaatcompensatieprogramma’s daadwerkelijk zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, of er lokale organisaties bij betrokken zijn en of de bijdrage aan duurzame ontwikkelingen transparant is.

Ondersteunde Sustainable Development Goals (SDGs):

Ondersteunde Sustainable Development Goals door het Solar Cooking Project in Tsjaad

Bewijzen van dat credits afgeschreven zijn uit het register:

Het project dat je steunt - Zonnepanelen project India

Project image 1

We hebben momenteel even geen voorraad voor dit project

Land: India
Referentienummer: VCS 1670
Certificering standaard: VCS

Om CO2 te compenseren steunt FlyGRN het India Solar project, gebouwd in de staten Tamil Nadu en Telangana in India. Het project bestaat uit twee locaties. De totale geïnstalleerde capaciteit van het project is 56,25 MegaWatt (MW). Dat is 56 miljoen Watt, genoeg om honderdduizenden Indiase huishoudens van stroom te voorzien. De opgewekte elektriciteit wordt rechtstreeks aan het regionale netwerksysteem geleverd en vervangt energie die zou zijn opgewekt door krachtcentrales op basis van fossiele brandstoffen, zoals kolencentrales.

Dit project biedt daarnaast werkgelegenheid tijdens de bouw- en exploitatiefasen en demonstreert de technologie in de regio, zodat mogelijk andere zonnepaneel projecten volgen. De opgewekte elektriciteit wordt geëxporteerd naar het regionale netwerksysteem dat onder de bevoegdheid valt van het Indiase elektriciteitsnet van India.

Gezien er bij zonnepaneel projecten meestal maar weinig tot geen broeikasgassen vrijkomen, zal het project ten opzichte van fossiele brandstoffen een enorme besparing opleveren, tot wel 93.022 ton CO2e per jaar. Dat staat gelijk aan 90.000 retourvluchten (per persoon) van Amsterdam naar Caïro! Er wordt 95.145 MWh/jaar aan elektriciteit geleverd door het project.

Bijkomende voordelen:

  • Genereren van kansen op werkgelegenheid tijdens de bouw en exploitatie van het project
  • Het project helpt het gat tussen vraag en aanbod in de regio te verkleinen
  • Het project zal de technologie in de regio demonstreren, waardoor mogelijk volgende projecten volgen.

Ondersteunde Sustainable Development Goals (SDGs):


We compenseren momenteel met het volgende project: VCS 1580, een vergelijkbaar zonnepanelen project in India.

Weet je hoeveel CO2 je wilt compenseren? Compenseer het hier direct

Weet je de hoeveelheid CO2 die je wilt compenseren in tonnen CO2? Compenseer hier dan meteen je vlucht, treinreis, autorit, etc. direct. Bereken de geschatte emissies van jouw autorit of treinreis.

Selecteer de hoeveelheid CO2 die je wilt compenserenCertificaat details


Door een bestelling te doen ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy.